Headquarters

DS Charger Corp.

2 Liuzhong Ave, Daicun Town, Xiaoshan District,

Hangzhou, 311211, China

+86 159 90063845   +86 189 6718 6220